Ufrivillig vandladning

Har du svært ved at holde dig? Tisser du lidt, når du nyser? Drypper du, når du løfter tunge poser?
Her kan du blive klog på ufrivillig vandladning, også kaldet urininkontinens, og høre hvad du kan gøre ved det.

Det vides ikke præcist hvor mange kvinder i Danmark, som har svært ved at holde på deres urin, men en undersøgelse af danske kvinder mellem 40-60 år viser, at mindst hver 6. jævnligt oplever at have problemer med at holde på deres urin. Hos ældre kvinder er det et problem hos næsten hver anden.
Nogle kvinder synes ikke, at det er et problem. Måske fordi de har andre og større problemer, der fylder mere i deres dagligdag, men mange kvinder er generet af deres inkontinens i hverdagen og særligt på arbejdet, socialt, ved sport og ved intimt samvær med en partner.

Har du problemer med ufrivillig vandladning, er du altså ikke alene.
Ufrivillig vandladning kan være et tegn på, at der er problemer med din blære, med dine skedevægge eller med dine bækkenbundsmuskler. I nogle tilfælde skyldes problemet sygdom i rygsøjlen eller i hjernen.

Stressurininkontinens eller stressinkontinens kaldes på dansk for anstrengelsesurininkontinens. Stressinkontinens udløses, når man anstrenger sig.

Stressinkontinens betyder at man lækker urin fx ved host, nys, løft og motion. Det typiske er, at man lækker dråber eller mindre mængder, og de fleste har ikke problemer, når de sidder eller ligger stille. Årsagen er en kombination af svage muskler i bækkenbunden og svaghed i det bindevæv, der støtter op under urinrøret, mens blærens evne til at rumme urin er normal. Husk at hvis du drikker meget væske, så er din blære ofte meget fuld, og så kan det være svært at holde på din urin.

Urgencyurininkontinens eller urgeinkontinens kaldes på dansk for trangurininkontinens. Kvinder som har urgeinkontinens skal skynde sig meget, når de mærke tissetrang, og ofte lækker de en større mængde urin, inden de når toilettet.

Årsagen kan være en sygdom i rygsøjlen eller i hjernen men er oftest ukendt.

Ved urgeinkontinens vil man ofte have hyppig tissetrang, og tisse små mængder urin ad gangen.  Ved hyppige toiletbesøg vænner man blæren til at kunne rumme mindre og mindre. Kvinder med urgeinkontinens skal også ofte op og tisse mange gange om natten. Som ved stressinkontinens kan symptomer på urgeinkontinens skyldes et stort væskeindtag. Er dine problemer med urgeinkontinens opstået pludseligt og føler du dig skidt tilpas eller ser blod i din urin, er det vigtigt at du søger læge med det samme.

Stressinkontinens er mest typisk hos yngre kvinder, mens ældre kvinder ofte har en blanding af stress og urgeinkontinens.

Nogle kvinder har en ”overaktiv blære”, uden at de lækker urin, og fordi de oplever den samme voldsomme tissetrang, som kvinder der har urgeinkontinens, kan de være lige så ulykkelige over deres situation.

Har du mod på at forebygge, kan finde vores knibeøvelsesprogram her »